Norra Kyrkslätts Pensionärer r.f

Det är ännu osäkert hur året 2021 kommer att gestalta sig. Föreningens styrelse arbetar vidare med verksamhetsplanen där vi hoppas kunna ordna en del verksamhet under senare våren och sommaren för att sedan kunna återgå till en verksamhet med fysiska månadsträffar och annan traditionell verksamhet på hösten. Vi publicerar verksamhetsberättelsen så snart som möjligt

 

Web-redaktionen hoppas vi kan ses igen när majsol härligt ler