Norra Kyrkslätts Pensionärer r.f

Norra Kyrkslätts pensionärer r.f.

Medlemsbrev i februari 2022

 

Bästa pensionärer !

Vi går mot bättre tider, mot våren, men också epidemin släpper sitt grepp i alla fall för en tid. Nu är det tid att också vi släpper greppet att sitta hemma och ger oss ut för att träffa människor och ha trevligt till exempel inom vår förening.            Vitträsk vy från stavvandring våren 2022

Föreningen utgår från en normal verksamhet härifrån framåt.                                         

Månadsträffar. första onsdagen i mars på servicecentralen. Vi håller en minnesstund med Kyrkoherde Fred Vilen och kantor Susann Joki för att minnas våra bortgångna medlemmar under åren 2020 och 2021.  Mötet är ett närvaromöte med kaffe och bulle. Samtidigt har vi föreningens vårmöte då vi behandlar senaste årets bokslut och verksamhetsberättelse.

April månadsträff har vi med Bingo på Furuhed ungdomsföreningslokal med kaffe och kanske någon allsång i traditionell stil. I april har vi dessutom en föredragsträff. Sedan fortsätter vi med  månadsträff i maj. I år kommer vi att ordna en kombinerad vår och födelsedagsfest som inte är kombinerad med månadsträff. Vi hoppas också kunna ordna vårlunchen.

Intresset för hobbyklubbarna har varit stabilt trots epidemitiden, verksamheten utomhus har utvecklats så att boule – petanque klubben har växt, de tränar vårterminen inne i Joo hallen i Masaby, Frisbeegolf som startade i september har fortsatt hela vintern, med väderreservation. Vi har gjort en tabell över hobbyklubbarnas veckoprogram, som finns på baksidan av detta brev.

Roberts IT klubb, Robert Riska, IT koordinator på Spf, håller sex träffar med olika teman under vår- perioden på servicecentralen. Alla som har en dator, pekplatta eller smarttelefon kan dra nytta av träffarna. Träffarna är öppna för alla så du kan ta din kompis med. Tema och datum hittar du på vår hemsida norrakyrkslatt.spfpension.fi.datorträning och tips

Sommarens verksamhet. Under sommaren kommer också en del av hobbyklubbarna att fortsätta, till exempel boule som skall delta i förbundsmästerskapet på Åland samt frisbeegolfen, flera spelare ryms med. Vi hoppas kunna ordna en sommarlunch, någon resa eller resor och såklart teater när det bjuds på någon trevlig föreställning. Körslätt kommer att ordna både en sommarkonsert i Stubbacka ladan samt en allsångskväll på Wohls gård.

Medlemsavgift 2022, är oförändrad 20 euro. Av medlemsavgiften går 14 euro vidare till Svenska pensionärsförbundet som ger ut tio nummer av medlemstidningen God tid som ni får på posten utan extra ersättning. Medlemsavgiftsfakturan bifogas.

Hoppas att vi ses i föreningens tecken under våren och tag gärna din kompis med!

 

Midvinterhälsningar

Ulf Kjerin, Ordförande, tel  050 572 6886