Norra Kyrkslätts Pensionärer r.f

Morjens!

 

 

 

 

 

 

Föreningens kontonummer:  FI37 4055 2140 0005 99

Måmadsmöte onsdagen 1.9 2021 kl 14:00

På Stubbacka Ladan, Porkkalavägen 772

Födelsedagsfest och månadsmöte med sedvanligt prat

Benny Törnroos uppträder

Kaffe och tårta!

Vi ber alla anmäla sitt deltagande senast den 18.8 2021 till

Anja Sandholm: 040 5383910 eller e-post: sandholmanja@gmail.com

OBS: Alla som ämnar delta skall anmäla sig!

Välkommen

 

Datorklubben startar efter årskiftet 21-22

Första träffen i januari 2022, när vi vet hur pandemisituationen har utvecklats. Då träffas vi igen i "akvariet" på Servicehuset i Kyrkslätt.

Nya deltagare är välkomna!

Kolla med Bjarne Åkerlund, tel 0400565546.

Vi följer, förstås, säkerhetsrekommendationerna i den mån det är möjligt.