Norra Kyrkslätts Pensionärer r.f

Kom med, bli medlem

Om Du är intresserad av medlemskap i en pensionärsförening är det Dig vi vill nå!

Du kanske redan känner någon av våra medlemmar, men ännu inte kunnat bestämma Dig att komma med.

Vår förening hör till det riksomfattande Svenska Pensionärsförbundet SPF som sköter pensionärernas intressebevakning på riksnivå. Förbundet publicerar även tidningen God Tid som utkommer 10 nummer per år.

Norra Kyrkslätts Pensionärer rf:s medlemsavgift är 20 euro per år, God Tid ingår i avgiften. Vi har redan över 400 medlemmar, en hel del aktiviteter och en god samhörighet.

Du kan skicka din anmälan direkt till medlemsskrivaren, Christer Sandholm, med blanketten nedanför.


Adressuppgifter


Kontaktuppgifter

Om e-postadressen ändras gäller den gamla tills den nya är bekräftad.


Övrigt

Skriv siffran 5 med bokstäver: