Norra Kyrkslätts Pensionärer r.f

 

Skrivtolken

På månadsmötet i december 2014 fick vi bekanta oss med en service som mången av oss inte hade en aning om. En service som är ämnad att underlätta tillvaron för dem som inte hör så bra, dessutom kostnadsfri för klienten, dvs finansieras av samhället.

Många av oss har i sin familj eller närmaste omgivning en vän var vanligaste uttryck är: "VAD SA DU, JAG HÖRDE INTE". Den vännen har det speciellt besvärligt på viktiga tillställningar, med många människor som talar "i munnen på varandra".  Där sitter denna service  perfekt!

Berätta för Dina vänner, var inte blyg, det är inte att lägga sig i, det är att hjälpa.


En skrivtolk är en person som skriver ner allt som hörs och händer, för att personer med hörselnedsättning lättare skall kunna följa med det som händer. Skrivtolken använder en bärbar dator att skriva på och klienten läser av skärmen. Vid större tillfällen kan texten projiceras på en duk, så att flera människor kan ta del av tolkningen.
En skrivtolk kan användas i studierna, i arbetslivet, för att uträtta ärenden, för att vara delaktig i samhället och för hobbyn eller rekreation. Du kan till exempel beställa en skrivtolk för ett teaterbesök eller för ett läkarbesök.
Du har rätt till skrivtolk om du har en hörselskada, en synhörselskada eller en talskada. Om du blir beviljad skrivtolkning så bekostas den av FPA.

Hur du som behöver skrivtolk kan ansöka och beställa:
Så här ansöker du om rätt till tolkningstjänst
 
Så här beställer du en skrivtolk:
 
Skrivtolken har tystnadsplikt, så Du kan ta tolken med till t.ex. läkaren.
Eventuella intyg att Du är berättigad får Du av din läkare (kostar kanske), audionomen där Du  skaffade hörapparaten och Svenska hörselförbundet rf.s hörselrådgivare.
.
 
 
 
 
 
 
 

ICE-tjänst på Din mobiltelefon, för Din och dina anhörigas säkerhet.

ICE , In Case of Emergency, dvs i nödsituation.

Läkare och ambulanspersonal ber alla sprida detta budskap.

De flesta i olyckor skadade har en mobiltelefon på sig. Problemet är att räddningspersonalen inte vet vem de skall ringa för att meddela anhöriga. Det man önskar, är att Du programmerar in en kontakt på din mobiltelefon, som heter "ICE" plus namnet på den som numret går till, exempelvis ICE1 Kasper. Då kommer denna person att få ett meddelande om att DU har varit med om en olycka.

Om Du, för säkerhets skull, vill ha flera nödkontakter, går det bra att programmera ICE2, ICE3 osv.

Det här är en enkel sak att göra, den kan vara till stor hjälp när det verkligen gäller. Tjänsten är gratis, den är känd ute i världen.

För att tjänsten skall fungera utanför Finland, gör så här: telefonnummret Du vill programmera är t.ex 0400 12 34 56, skriv då +358400123456.