Norra Kyrkslätts Pensionärer r.f

Frisbee

Vi spelar varje fredag kl11-13 på banan i Masaby.

Efter två träffar är vi redan 10 spelare, det ryms flera.

Kontakta Thea Nickels, tel 040-5010818 eller e-post thea.nickels@kolumbus.fi

Det går också bra att kontekta Per-Ole Sandqvist per tel 0400-204608 eller e-post pete.sandqvist@gmail.com

Om Du känner Dig osäker, kan Du börja med att komma och kolla vad det är frågam.

Adressen är: Frami Idrottspark,  Masabyvägen 258, Masaby